image banner
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Số ký hiệu văn bản 61/TTR-UBND
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 15/07/2023
Trích yếu nội dung TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Lê Chí Dũng
Tài liệu đính kèm ttr_de_nghi_khen_thuong_10_nam20230705045027921_signed.pdf
Văn bản mới

Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND thị trấn Tằng Loỏng

Địa chỉ: Thị trấn Tằng Loỏng - Huyện Bảo Thắng

Điện thoại - Fax: 02143.863.142

Quản trị: Lưu Trung Kiên - Email: ltkien-baothang.laocai.gov.vn