image banner
BÁO CÁO Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 66 /BC - UBND
Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực 28/06/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nga
Tài liệu đính kèm bao_cao_tdkt_6_thang_dau_nam_220230628034855214_signed.pdf
Văn bản mới

Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND thị trấn Tằng Loỏng

Địa chỉ: Thị trấn Tằng Loỏng - Huyện Bảo Thắng

Điện thoại - Fax: 02143.863.142

Quản trị: Lưu Trung Kiên - Email: ltkien-baothang.laocai.gov.vn