image banner
THỦ TỤC TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH 
anh tin bai


 
2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

anh tin bai


 

3. ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON
anh tin bai


4. ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON
anh tin bai


5. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
anh tin bai


6. CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 
anh tin bai


7. THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH
anh tin bai


8. CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH
anh tin bai


9. CHỨNG THỰC DI CHÚC
anh tin bai


10. CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH
anh tin bai


11. CHỨNG THỰC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN
anh tin bai


12. CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở
anh tin bai


13. CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN (ÁP DỤNG CHO CẢ TRƯỜNG HỢP ĐIỂM CHỈ VÀ TRƯỜNG HỢP

NGƯỜI YÊU CẦU KHÔNG THỂ KÝ, KHÔNG THỂ ĐIỂM CHỈ)

anh tin bai

 

 

14. CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở
anh tin bai


15. CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở
anh tin bai


16. CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH GIẤY TỜ, VĂN BẢN DO CƠ QUAN TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM

CẤP HOẶC CHỨNG NHẬN
anh tin baiCÁC DỊCH VỤ CÔNG LÀM TRỰC TUYẾN TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Tin tức
Đăng nhập

Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND thị trấn Tằng Loỏng

Địa chỉ: Thị trấn Tằng Loỏng - Huyện Bảo Thắng

Điện thoại - Fax: 02143.863.142

Quản trị: Lưu Trung Kiên - Email: ltkien-baothang.laocai.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 237
  • Tất cả: 44,994