image banner
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND THỊ TRẤN TẰNG LOỎNG

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn, kỳ họp thứ 5  thống nhất thông qua chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị trấn, cụ thể:

Về hoạt động giám sát tại các kỳ họp thường lệ: Hội đồng nhân dân thị trấn xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân thị trấn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân,… Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và xem xét các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật. Xem xét báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm và kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị trấn; xem xét các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Đối với giám sát chuyên đề: trong năm 2023, Hội đồng nhân dân thị trấn sẽ giám sát 02 chuyên đề: Giám sát việc triển khai Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 6 năm 2022 của HĐND thị trấn về triển khai kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị trấn Tằng Loỏng; Giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp đối với học sinh của Trường Tiểu học số 2 Tằng Loỏng năm học 2022 - 2023

Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; nghị quyết phải xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần Đoàn giám sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và báo cáo kết quả giám sát với Hội đồng nhân dân thị trấn./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 156
  • Trong tuần: 2,774
  • Tất cả: 56,172

Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND thị trấn Tằng Loỏng

Địa chỉ: Thị trấn Tằng Loỏng - Huyện Bảo Thắng

Điện thoại - Fax: 02143.863.142

Quản trị: Lưu Trung Kiên - Email: ltkien-baothang.laocai.gov.vn